Katarína Tomášová – Liečenie a diagnostika

Od mala som tužila a mala sklony  k pomáhaniu  ľuďom, avšak vtedajšia  doba  neumožnila študovanie  na  zdravotnej škole. Aj napriek týmto  obmedzeniam(ktoré nedovoľovali  klasické medicínske  štúdium  )som  sa vzdelávala sama v rôznych  odvetviach napomáhajúcich  k zlepšeniu zdravotného  stavu  a prinavrateniu pohody a štastia do  života  človeka. Všetky tieto znalosti  mi boli veľmi  nápomocné po  narodení  mojích detí  v čase keď  štandardná  medicína nebola  dostatočne účinná.

Prvá  z  vyskúšaných techník  liečenia okrem byliniek  bola tzv.  kyrštáloterapia, neskôr som absolvovala kurz Reiki  z ktorého mám III,  majstrovský  stupeň. Následne  som bola privedená  „osudom“ k One-Brain  (kyneziologia). Neskôr ma oslovila technika anjelskej  terapie Dr. Doreen Virtue  PhD. O správnosti tejto  techniky ma presvedčilo množstvo ľudí  ktorým sa  následkami tejto terapie uľavilo, ich život sa zmenil  k lepšiemu a dostal nový  krajší rozmer. 

Vďaka týmto pozitívným ohlasom som absolvovala niekoľko certifikovaných školení s Dr. Doreen Virtue a jej synom Charlesom  Virtue. Podľa  ich metódy robím anjelský výklad kariet TU , mediumiu- odkazy od zosnulých.  Následne bola moja činnosť rozvinutá do anjelských meditácií ktoré sú  liečebné aj regresné vďaka ktorým sa dokážu vyriešiť problémy majúce svoj  pôvod v podvedomí. Týmto spôsobom som pomáhala zladiť sa  aj pracovnému  kolektívu ktorý stál pred náročnou úlohou.   Kombináciu všetkých týchto znalostí viem odborne pomôcť pri problémoch každého  druhu,  napr. vztahové, rodinné, pracovné, zdravotné. Momentálne k posledným dvom spôsobom pri harmonizovaní života parti Diacom aSomatex- pre ktorý som sa stala vyhradným zástupcom pre východne Slovensko. 

Som presvečená o tom že moja cesta poznania ešte nieje na konci a „život“ mi  opäť prinesie niečo nové, čím budem môcť pomôcť dalším ľudom. 

Čo všetko robím:

  • výklad kariet

  • anjelské semináre ( počas školského roka )

  • meditácie

  • liečenie ( nielen ) duše s využívaním Reiki

  • Anjelská terapia

  • One Brain

  • Liečenie s kameňmi

Výklad Kariet

Ponúkame Vám certifikovaný výklad anjelských kariet od Doreen Virtue. Výklad je možné urobiť emailom, telefonicky alebo osobne. V prípade záujmu kontaktuje pani Katku – 0904 226 383

Somatex 

je “ prístroj “ , ktorý harmonizuje prostredie , v ktorom žijeme …

 Výborné výsledky Somatexu sú podložené vynikajúcimi skúsenosťami z mnohých biorezonančných centier a vierohodne je dokumentujú aj početné prípady vzájomnej spolupráce s biorezonančná liečbou BICOM , kedy po nasadení Somatexu v rámci následnej liečby došlo vždy k harmonizácii chorôb postihnutých orgánov – Somatex mení zlá nastavenie podľa frekvencií z biorezonančných prístrojov .

 Princíp fungovania Somatexu bude možno väčšine ľudí , ktorí nie sú oboznámení s touto tematikou , pomerne ťažko predstaviteľný , ale v skutočnosti vychádza z dnes už komplexných poznatkov a mnohých rokov výskumov , týkajúcich sa predovšetkým vlastností minerálov a pôsobenie ich konkrétnych vibrácií na okolité prostredie a na ľudský organizmus .

Somatex je zostrojený na princípe riadeného uvoľnenie energie minerálov – jedná sa predovšetkým o polodrahokamy alebo drahokamy v presnom vzájomnom rozostavenie , ktoré tvoria jadro Somatexu .

Je známe , že každý konkrétny minerál “ vibruje “ na určitej frekvencii ( to platí nielen o mineráloch , ale aj o všetkom ostatným ! ) A má schopnosť túto vibráciu vyžarovať do okolitého prostredia a tým ho určitým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať .

Z toho do istej miery vychádza liečebné alebo liečiteľské využitie drahých kameňov , ktoré sa ale zvyčajne vymedzuje len na použitie jednotlivých kameňov .

Minerály v sebe v skutočnosti ukrývajú nepredstaviteľné množstvo energie , ktorú doteraz nevieme úplne využiť . Tá sa za bežných okolností nachádza v latentnom stave , takže sa samozrejme spravidla nijako významne neprejavuje .

Frekvenčné rozpätie , v ktorom jednotlivé minerály “ vibrujú “ , je vedecky podložené a týchto poznatkov je využité pre optimálnu funkciu a nastavenie prístrojov Somatex podľa ich zamerania .

Je zistené , že ak konkrétny minerály v určitom presnom rozostavenie necháme pôsobiť v spoločnej koreláciu , vie tieto vzájomne sa podporujúce vibrácie určitým spôsobom vyladiť okolité prostredie – či už sa jedná o geopatogénne zóny alebo iné vplyvy , ktoré tiež vibrujú v určitom frekvenčnom rozmedzí .

Na tomto princípe teda dochádza k rušeniu vplyvu týchto negatívnych vibrácií a na nastolenie harmonického prostredia pre náš dlhodobo spokojný a zdravý život plný energie …

 … preto teda SOMATEX! 

Diacom – diagnostika a liečenie

Ide o vyšetrenie. je to rýchla, presná, bezbolestná, neinvazívna a bezpečná nízkofrekvenčná diagnostická a terapeutická metóda zistenia zdravotného stavu organizmu s možnosťou okamžitej liečby.

Vyšetrenie sa vykonáva diagnostickým prístrojom DIACOM, ktorý dokáže prezrieť celý organizmus postupne po jednotlivých orgánoch na základe komunikácie  s ľudským mozgom pomocou elektromagnetických vĺn. Umožňuje zistiť prítomnosť patogénnych mikroorganizmov ako sú parazity, baktérie, vírusy, plesne a prítomnosť ich toxínov. 

DIACOM bol vyvinutý kozmickým výskumným programom pre diagnostiku a liečbu porúch zdravotného stavu kozmonautov.

Prístroj bol vyvíjaný pre dôkladnú prípravu kozmonautov na dlhodobé pobyty na vesmírnych staniciach a tak isto aj pre prípadné riešenie ich zdravotných problémov počas pobytu, kedy boli odkázaní iba na seba bez možnosti využitia dnešnej lekárskej diagnostickej techniky a metód liečby.

Diacom dokáže neinvazívnou technológiou komunikovať s mozgom vyšetrovaného pomocou elektromagnetických vĺn, vysielaných mozgom. Mozog je riadiaci počítač celého tela a su v ňom uložené všetky informácie o stave ľudského organizmu. 

Diacom používa slúchadlá na snímanie informácií z mozgu. Vyhodnotenie nameraných hodnôt sa vykonáva v počítači na ktorom beží na tento účel vyvinutý špeciálny program. Pomocou tohto programu sa dokáže nadviazať spojenie s mozgom a zistiť v akom stave sa nachádzajú orgány vyšetrovaného.  Z hodnôt zachytených počítačom sa vizualizuje stav vyšetrovaného orgánu a porovnaním s databázou zdravých orgánov sa zistí diagnóza a štádium ochorenia. Zistené rozdiely sa dajú kompenzovať. 90 % ťažkostí chorých, spôsobujú mikroorganizmy, ktoré sa z rôznych príčin premnožili v organizme a imunitný systém si s nimi nevie poradiť. Spúšťačom týchto zmien môžu byť stres, nevhodná strava, dlhodobá prepracovanosť, pretrénovanosť, strata dôležitých látok pre organizmus, veľké množstvo toxínov.

Prístroj Diacom má v sebe zakomponovnú terapeutickú funkciu, ktorá dokáže úplne jednoznačne zlikvidovať tieto organizmy pomocou nízkych elektrických frekvencií. Každá živá bunka sa pôsobením určitej frekvencie rozkmitá a zničí. Tento princíp sa využíva na ničenie parazitujúcich mikroorganizmov. Najprv sa zisťuje príčina poruchy, anomálie  a potom sa správne a cielene odstraňuje.

Diacom stanovuje diagnózu s 98%-nou presnosťou. S rovnakou pravdepodobnosťou odstraňuje ťažkosti. Ochorenia sa dajú zistiť a ovplyvniť v počiatočnom, teda rannom štádiu aj v pokročilom, čiže chronickom štádiu.